Uzaysal Açıklık

Uzaysal kısa süreli bellek, mekânsal bilgilerin geçici olarak depolanmasına izin veren bir bilişsel yetenektir. Uzaysal Açıklık, sözel kısa süreli belleğe dayanan öğeleri belirli bir sırayla sözlü olarak proa etmenin aksine, danışanın mekandaki nesneler arasındaki ilişkileri hatırlama yeteneğini zorlar.

Nasıl Yapılır?

Ekranda 16 adet kutudan oluşan bir ızgara şekli belirir. Danışanın görevi, kutular sırayla yanıp sönmeye başladığınıda dikkatini vermek ve ardından kutuların yanıp sönme sırasına göre kutulara tıklamaktır. Doğruysa, sonraki sıra bir kutu daha uzun olacaktır. Bir önceki seviyede 4 kere yanıp sönen kutular, bir sonraki seviyede 5, 6, 7 kere yanıp söner. Kişinin performansı, test sırasında hatırlanan ortalama kutu sayısıyla gösterilir.

Geçmişi

Uzaysal Açıklık’ın bilgisayarlı versiyonu, danışanlardan ahşap bloklara bir uygulayıcı kişinin yaptığı sırayla dokunmalarını isteyen, yaygın olarak kullanılan bir nöropsikolojik araç olan Corsi blok vurma görevine dayanmaktadır. Sözel olmayan hafıza eksikliklerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Beynin paryeto-oksipital kısmında hasar olan insanlar bu görevdeki performansında bozulmalara sahip olacaktır.

Günlük Hayatta Uzaysal Açıklık

Günlük hayatta bu bilişsel yetenek, araba kullanmak, çeşitli sanayi makinelerini kontrol etmek, yön vermek, kayıp bir eşyayı aramak veya yeni bir dans hareketi öğrenmek gibi, sıralı bir hareketler zinciri gerektiren birçok alanda kullanılır. Yazı yazmak, bilgisayarda yapılan ve sıra ile yapılması gereken işler, ev temizliği gibi çok geniş bir alanda bu yeteneğe başvururuz.