Creyos Çocuk

Çocukların Dikkat, nedensellik ve hafıza yetenekleri, okul ve sınav başarısını yükseltir!

Evlatlarımızın hayatın her alanında sağlıklı süreçler geçirmesini arzularız. Ateşi hemen yükselince kaygılanır ve onu iyileştirme yoluna gireriz. Çünkü başına gelen zorluklardan ötürü üzülmelerini istemeyiz.

Özellikle evlatlarımızın okuldaki akademik başarısını arttırmak isteyen ebeveynler, çocuklarının Creyos puanlarını öğrendikten sonra, hangi bilişsel yeteneğin gelişmesi gerektiği konusunda bilgi edinebilirler. Bu bilgiler doğrultusunda okuldaki akademik başarısını arttırmak için hedef odaklı bir yol çizebilirler.

Fiziksel sağlığı yanısıra, hayatta başına gelen olaylar karşısında psikolojik ve bilişsel sağlıkları da bir o kadar önemlidir bizim için. Çünkü bilişsel sağlık demek, zeka demektir. Zeka ise bir insanın, karşılaştığı durumlara adapte olma ve çözüm üretebilme yeteneğidir. Yani eğer çocuklarımızın bilişsel sağlıkları iyi bir seviyede ise, hayatta başlarına gelen her alana uyum sağlamaları ve başa çıkma becerileri de bir o kadar artacaktır.

Creyos Bilişsel Testler tam da burada devreye giriyor.

Çocuğumuzun bilişsel sağlığının iyi bir seviyeye gelmesi için ilk önce onun anlık durumunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da durum iyiye mi gidiyor yoksa yöntem mi değiştirmeliyiz diye takip etmemiz gerekiyor. Creyos bilişsel testler ile, çocuğunuzun hangi bilişsel yeteneği iyi, hangisi geliştirmeye açık görebilirsiniz. Bu sayede, ihtiyacı olan eğitim ve terapi sürecine onu yönlendirebilir, bilişsel sağlığını geliştirmesi konusunda ona destekçi olabilirsiniz.

Daha sonrasında da testlerimizi belirli periyotlar ile tekrar uygulayarak, gidişatın takibini de yapabilirsiniz. Bu sayede çocuklarımızın sınav esnasında dikkat ve odaklanmaları, arkadaşları ve sosyal ortamlardaki ilişkileri, gördüğünü anlayabilme yetisi, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisi gibi günlük hayatını derinden etkileyen meselelerde çok daha zekice yaklaşımlar sergilemesine destek olabilirsiniz.