Psikiyatristler

Beynin Bilişsel Fonksiyonlarını Ölçme ve Tanı Koymada Kolaylık!

Psikiyatrik bozukluklarda gözlemlenen potansiyel bilişsel gerilemeleri kolayca tespit etmeye yarayan Creyos testleri, Avrupa, Amerika’da ve dünyanın ileri gelen ülkelerinde 2009’dan beri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özel hastanelerde veya özel kliniklerde görev yapan psikiyatristlerin, hastalarının bakımını ve daha somut ve hedef odaklı tanılara ulaşmasını kolaylaştırır. Creyos Bilişsel Sağlık Testleri, yüzlerce hakemli araştırma çalışması ve yüzlerce psikiyatrist tarafından kabul görmüş bilişsel testler sistemidir.

Biliş ve Beyin Fonksiyonları Ruh Sağlığı ile Doğrudan Bağlantılıdır

Zihinsel, duygusal ve davranışsal bozuklukların bilişsel sonuçları olduğunu her psikiyatrist çok iyi bilir. Bu bilişsel sonuçları tespit etmek, psikiyatristlerin hastalarına sundukları bakımın daha iyi olmasını ve ihtiyaç duydukları tedavi süreçlerini sunmaları ruh sağlığı etik ve ahlak kuralları açısından da çok büyük önem arz eder. Bu süreçlere uymamak, tedavi sürecini büyük bir çıkmaza ve sarmala sokabilir.

Tüm bu potansiyel sorunların çözümü, hastaların bilişsel süreçlerindeki gerilemeleri titizlik ile tespit etmek ve tedavileri bu sonuçlara göre almak ile mümkündür. Creyos, hastanın beyin fonksiyonlarını ve beyninin hangi bölgesinde hasara sahip olabileceğini ölçerek psikiyatristlerin ilişkili eksiklikleri tespit etmesine ve tedavi ilerledikçe gidişatı takip etmelerine yarar.

Creyos Bilişsel Sağlık Testleri, Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, Hurtington’s disease gibi spesifik bilişsel gerilemelere sebep olan psikiyatrist rahatsızlıkların yanı sıra, beyin hasarlarının hangi bölgelerde olduğunu tespit etmek ve beyin sarsıntısı yaşayan insanların durumunu tespit etmek gibi çok geniş bir alanda kullanılır.

Fazla hasta sayısına sahip olan ve testler için çok fazla zaman bulamayan psikiyatristler için biçilmiş kaftan olan Creyos, uygulaması 15-20 dakika kadar sürer ve içerisindeki yapay zeka yazılımı ile test sonuç raporlarını anında önünüze koyar. Bu sayede zaman, para ve efordan tasarruf eder, ayrıca çok daha tutarlı tanılar koyarak hastalarınızın bilişsel bozukluk ve gerilemelerinin tedavi süresince takibini gerçekleştirebilirsiniz.

15 Dakikadan Kısa Sürede Anlayışlı Hasta Raporları

Raporlar güçlüdür, ancak basit ve okunması kolaydır; ekstra değişiklik veya açıklama yapmadan sonuçları hastanızla anında paylaşmanıza olanak tanır.

Özelleştirilmiş bir değerlendirme 15 dakika veya daha kısa sürebilir ve sonuçlar anında oluşturulur; manuel puanlamaya gerek yoktur.

Zaman içinde hastanızın bilişindeki önemli eğilimleri takip edin.

85.000’den fazla kişiden oluşan özel normatif veritabanımızı kullanarak hastalarınızın aynı yaş grubundaki (6+ yaş) ve cinsiyetteki diğer kişilere göre yüzdelik sıralamasını inceleyin.

Geçerlilik ve anlamlı değişiklik göstergeleri, sonuçların yorumlanmasına ve hastanıza açıklanmasına yardımcı olur.

“Beyin bulanıklığını” tartışılabilecek ve ölçülebilecek spesifik eksikliklere dönüştürmek için sonuçları subjektif hasta zorluklarıyla ilişkilendirin.

Psikiyatristler Bilişsel İşlevleri Nesnel Olarak Ölçmek İçin Neden Creyos'u Kullanıyor?

Hasta Bakımını İyileştirin

Teşhise Yardım ve Hasta Semptomlarının Doğrulanması​

Raporlar güçlüdür, ancak basit ve okunması kolaydır; ekstra değişiklik veya açıklama yapmadan sonuçları hastanızla anında paylaşmanıza olanak tanır.

Özelleştirilmiş bir değerlendirme 15 dakika veya daha kısa sürebilir ve sonuçlar anında oluşturulur; manuel puanlamaya gerek yoktur.

Zaman içinde hastanızın bilişindeki önemli eğilimleri takip edin.

İlaç, Terapi ve Diğer Tedavilerin Etkisini Takip Edin​

İlaç, psikoterapi ve diğer tedaviler gibi müdahalelerin istenen etkileri sağladığını doğrulayın veya sorunun önüne geçmek için engelli veya yaşlanan nüfustaki azalmanın erken belirtilerini tespit edin. Hastanın zaman içindeki beyin sağlığına ilişkin eksiksiz ve güvenilir bir tablo elde etmek için mevcut testleri tamamlayın.

Bilişin yanı sıra zihinsel sağlığı da ölçün​

Ruh sağlığı ve bilişsel performans yakından bağlantılıdır. Birlikte nasıl değiştiklerine dair veri elde etmek için PHQ-9, GAD-7 ve ASRS gibi kişisel raporlama anketi verilerini ve bilişi kolayca toplayın. Teşhise yardımcı olacak bir temel alın, ardından tedavilerin tam etkisini ölçün ve hastalara okunması kolay raporlarda ilerlemeyi gösterin.​

Kolaylığı Artırın ve Değerli Zamandan Tasarruf Edin

Uygulamanızı Modernleştirin ve Telepsikiyatriyi Etkinleştirin​

Geçerlilikten ödün vermeden klinikte zamandan tasarruf etmek için değerlendirmeleri e-postayla gönderin: Creyos Health’in bilişsel görevleri onlarca yıllık bilimsel araştırmalara dayanmaktadır ve şahsen ve uzaktan yönetilen değerlendirmeler arasında minimum fark vardır.​

Manuel İşgücünü Azaltın​

Klinisyenler ve idari personel, düzenli olarak planlanmış değerlendirmeler göndermek, verileri korumak ve depolamak, sonuçları puanlamak ve yorumlamak ve hasta raporlarını bulmak gibi görevleri otomatikleştirerek zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

Daha Hızlı Bilgi Alın

Her bilişsel görev yalnızca birkaç dakika sürer ve hastanızın performansını normatif bir veri tabanıyla karşılaştıran raporlar anında oluşturulur. Raporlar güçlüdür ancak anlaşılması kolaydır ve hastalarla doğrudan paylaşılabilir.

Creyos Testleri, Psikiyatristlerin Bilişi Değerlendirmesini Kolaylaştırıyor

Psikiyatrik bozukluklar sıklıkla bilişsel bozukluklara yol açar. Creyos Health, psikiyatristlerin bu eksiklikleri ölçmesine ve iyileşmeyi takip etmesine olanak tanır. Akut, kronik veya gelişen bilişsel bozukluğu olan veya bu tür bozukluklara yakalanma riski taşıyan her hasta, bilişsel işlevin düzenli olarak değerlendirilmesinden yararlanabilir.