Rotasyonlar

Zihinsel rotasyon beyindeki görsel temsilin bir fonksiyonudur. Nesnelerin zihinsel temsillerini etkili bir şekilde manipüle etmek, insanların nesnelerin ne olduğu ve nereye ait oldukları hakkında geçerli sonuçlar çıkarmasına olanak tanır.

Nasıl Yapılır?

Ekranda her biri kırmızı ve yeşil karelerle dolu iki kutu belirir. Danışan, kutulardan birinin döndürülebilmesi halinde aynı olup olmayacağını belirlemelidir. Danışan her doğru cevap verdiğinde daha fazla kare eklenir ve bu da zorluğu arttırır.

Geçmişi

Nesnelerin beyindeki hayali hareketi, araştırma katılımcılarına geometrik çizim çiftlerinin sunulduğu 1970’lerden bu yana incelenmektedir. Bulgulardan biri, nesneler birbirine göre döndürüldükçe tepki sürelerinin uzadığıydı. Bu, insanların nesneleri sanki fiziksel nesnelermiş gibi zihinlerinde döndürdüklerini ve daha fazla döndürmenin daha fazla zaman aldığını gösteriyor. Bu yetenek, gerçek dünya navigasyonunda çok önemlidir. İnsanlar haritaları çevreleriyle ilişkilendirmek için döndürdüğünde açıkça bu yeteneği kullanır. Bu, zihnin haritalandırma bilişsel işleviyle doğrudan alakalıdır.

Günlük Hayatta Rotasyonlar

Rotasyonlar’daki performans, çevrenizin bir haritasını zihninizde tutmak ve kendinizi bu haritaya hizalamak için onu döndürmek gibi aktivitelerle ilişkilendirilebilir. Bu durum çeşitli navigasyon türleri için temel bir beceridir. Oturduğumuz mahalledeki bir mağazayı telefonumuzdaki haritadan bulmaya çalışırken, bu yeteneğe başvururuz.