Farklıyı Bul

Bu test, mantık mekanizmasını kullanarak bir çıkarımda bulunabilmek için gereken, kurallı ve düzenli sistemleri tespit etmek için var olan tümdengelimli akıl yürütme yeteneğini değerlendirir. Farklıyı Bul testi, diğerlerine uymayan bir şekli bulmak için ekranda beliren çeşitli görsellerin şekilleri, sayıları, renkleri ve pozisyonları gibi özellikleri hakkında tutarlı bir akıl yürütme yeteneğini gerektirir.

Nasıl Yapılır?

Ekranda beliren çeşitli renk, sayı ve şekle sahip birbirinden farklı dokuz şekil kümesi içindeki farklı düzene ve paterne sahip şekli bulmayı gerektirir. Danışan, şekillerin birbirinden nasıl farklılaştığına çok dikkat etmeli ve diğerlerinden farklı bir paterne sahip olan şekli işaretlemelidir. Kimi durumlarda, yalnızca tek bir kırmızı şeklin olduğu soruda cevap açıktır. Ancak bazı seviyelerde cevap ustalıkla gizlenmiştir. Danışanın bu gizli farklılığı bulması beklenir. Ancak her doğru cevap ile test daha da zorlaşır ve bulmacalar gitgide anlaşılması daha da zor hale gelir.

Geçmişi

Bu test genellikle geleneksel IQ (Intelligence Quotient) testlerinin bir parçası olarak kullanılan, zekanın belirli özelliklerini akıcı bir şekilde ölçen testlerin modern versiyonudur. Danışanlar tümdengelimli muhakeme yeteneklerini kullanırken, beyinlerinin ön loblarının arka ve dış yüzeylerinde, sağ ve sol beyin lobunun kesişim kısmında ve perietal lobun ortasında, beynin arka ve üst kısmında karakteristik bir aktivite modelini kullanırlar. Bu bölgelerin herhangi birindeki hasar, muhakeme yeteneklerini zayıflatır ve daha fazla hasar ise muhakeme yeteneği ile alakalı tüm diğer bilişsel yeteneklerde de genel bir bozulmaya yol açabilir.

Günlük Hayatta Farklıyı Bul

Farklıyı bul gibi tümdengelimli muhakeme yetenekleri klasik zeka testlerinde çok sık kullanılır ve günlük hayattaki birçok duruma benzer. Bir dizi gerçeğe dayanarak neyin doğru olduğunu her anladığınızda, tümdengelimli akıl yürütmeyi yeteneğini kullanırız. Farklıyı Bul’da başarılı olmak, beynin sağlıklı olması gibi ayrıca kardiyobasküler kondisyon performansının da iyi olmasını gerektirir. Ancak Farklıyı Bul, diğer testlere kıyasla daha az uyku süresi gibi kısa süreli aksaklıklara karşı biraz daha dayanıklı olabilir.