Eşleştirilmiş Ortaklar

Epizodik bellek, belirli olayları hatırlama ve hatırlama yeteneği ile bu olayların meydana geldiği bağlamı eşleştirme yeteneğidir. Bizim Eşli İlişkilendirme testi, hastalardan daha önce gördükleri nesneleri ve bu nesnelerin nerede görüldüğünü hatırlamalarını isteyerek epizodik belleği değerlendirir.

Nasıl Yapılır?

Ekranda bir dizi kapalı kutu belirir. Bu kutuların içinde belirli nesneler bulunur. Danışan hangi nesnenin hangi kutuda olduğunu hatırlamalıdır. Daha sonra ekranın ortasında beliren bu nesnelerin, hangi kutunun içinde olduğunu bulmaları gerekir. Her doğru cevapla, ekranda beliren kutu sayısı ve nesne çeşitliliği artar ve performans, doğru hatırlanan ortalama kutu sayısıyla belirlenir.

Geçmişi

Eşli-ilişkili öğrenme becerisi, hafızadaki bir objeyi (nesnenin türü, rengi gibi) hatırlanan başka bir özellikle (nesnenin konumu gibi) ilişkilendirmeyi ifade eder. Belleğin bu çekirdek yönü, beynin lateral e medial frontoperietal ve oksipital bölgelerinin doğru çalışmasını gerektirir. Eşli Ortaklar testi, danışanın performansına göre zorluk derecesi artan ve önceki eşleştirilmiş-ikili öğrenme testlerinin bilgisayarlı bir versiyonudur. Daha zor problemlerin, farklı bölgeleri ele almak yerine, daha kolay problemlerle aynı beyin bölgelerinde artan aktivasyona yol açtığını keşfettik.

Günlük Hayatta Eşli Ortaklar

Eşli-ikili ilişliki öğrenme yetisi, nesnenin türü e konumu gibi bellekteki iki öğeyi birbiri ile ilişkilendirmemiz gereken alanlarda kullanılır. Örneğin eski kutuların içinde bir eşyayı ararken bu yeteneği kullanırız (hangi eşyamız hangi kutuda gibi). Ancak aynı zamanda farklı eşleştirme yetenekleri ile de bağlantılıdır. Örneğin yeni kelimeler öğrendiğimizde kelimenin kendisini anlamı ile eşleştirmemiz gerektiği zaman yine bu yeteneğimizden yardım alırız. Bu nedenle Eşki Ortaklar testinin performansını optimize etmenin basit hafıza testlerinden de öte daha geniş kapsamlı etkileri bulunmaktadır.