Tomatis Uygulayıcı Profilleri

Tomatis Metodu eğitim kursları, eğitim ve sağlık endüstrisinde faaliyet yürüten profesyonellere yönelik olarak düzenlenmektedir. Beyin ile kulak arasındaki yakın ilişkiyi anlamak, mesleki çalışmalarını etkili bir araçla güçlendirmek isteyen terapistler ve öğretmenler düşünülerek hazırlanmış eğitimlere katılabilecek kişiler, yetkinlikleri, deneyim düzeyleri, geleceğe dönük projeleri ve elbette Tomatis Metodu ile çalışma istekleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Tomatis Metodu, profesyoneller tarafından uygulanan diğer terapi ve yöntemlerin yerini alması söz konusu olmayan, tamamlayıcı bir programdır. İlave olarak uygulandığında, klasik terapilerin umulan sonuçlarını yukarı çekmektedir. Eğitim kursları, Tomatis Metodundan faydalanmak isteyen danışanlar için değil, uygulayıcı adayları için düzenlenmektedir. Değerli danışanlarımız, bu internet sitesinde yer verilen uygulayıcılarla temas kurabilirler.

Yabancı Dil Öğretmenleri

Tomatis Metodu, yabancı dil öğrenmek isteyen kişilerde, kulağın hedef dile ait ritim ve seslere yatkın hale getirilmesi, böylece bu ritim ve seslerin daha doğru şekilde analiz edilmesinin ve üretilmesinin sağlanması amacına hizmet eder. Bu etkinin elde edilmesi, anadile ait olan ve çoğu zaman hedef dilin önünde bir engel oluşturan ritim ve ses alışkanlıklarından sıyrılmayı gerektirir.

Psikologlar

Gelen ses mesajlarının doğru şekilde duyulduğu, ancak içinde bulunulan duygu durumu nedeniyle sağlıklı analiz edilemediği hallerde, “dinleme çarpıklığı” söz konusudur. Tomatis Metodu, psikologlar tarafından, alışıldık terapilere ek olarak yaygın şekilde uygulanmaktadır. Tomatis Metodunun iyi bilinen kortikal uyarım etkisi, genel terapi sürecinin etki potansiyelini yukarı çeken bir hazır olma durumu ve enerji yaratır. Danışan, dinlemeye daha hazır bir yapıya ulaşacak, böylece düşüncelerini ve yaşadığı güçlükleri daha iyi aktarabilecektir.Tomatis Metodu, psikologlar tarafından aşağıdaki sorunların çözümüne destek vermesi amacıyla uygulanmaktadır:
Stres – Kaygı – Yorgunluk – Uyuma güçlüğü – Depresyon – Özsaygı eksikliği

Fizyoterapistler

Tomatis Metodu, genel olarak beden ve hareket sisteminin eğitimi amacıyla fizik tedavi alanında uygulanan diğer yöntemler için son derece etkili bir tamamlayıcı araçtır. Havadan ve kemikten ses iletiminin birlikte uygulanması sayesinde, sol ve sağ tarafların bütünlük içinde çalışması ve beden hareketlerinde üst ve alt kısımların koordinasyonu gibi birden fazla düzlemde gerçekleşen beden hareketlerinin senkronizasyonunda, ayrıca denge hissinin düzenlenmesi yolunda vestibüler sisteme destek verilir.Tomatis Metodu, aşağıdaki sorunların çözümüne katkı sağlar:
Duyu işleme – Denge ve motor kontrol – Hareket ve koordinasyon – Ritim

Sertifikalı Yaşam Koçları

Tomatis Metodu, yaşam koçları tarafından klasik yöntemlere ek olarak etkin bir şekilde kullanılarak, danışanların eğitime daha iyi odaklanmasını, daha dikkatli dinlemesini, beklentileri daha iyi kavrayabilmesini, öğrenme hızı ve özümseme becerisinin daha yukarı çekilmesini sağlayabilir.

Dil ve Konuşma Patologları

Tomatis Metodunun sağladığı işitsel uyarım, danışanın başkalarını ve kendi kendisini dinleme becerilerini geliştirmek, konuşma kalitesini yükseltmek, karşılıklı konuşmada konuşma sırası ritmini düzenlemek ve konuşma prozodisini iyileştirmek üzere klasik terapilerle birlikte uygulanabilmektedir. Tomatis Metodu, kemikten ses iletim özelliği sayesinde işitsel geri bildirim döngüsüne etki ederek, aşağıdaki durumlarda fayda getirmektedir:
ADD / ADHD – İşitsel işlemleme bozuklukları – Dil ve konuşmada gecikme
Disleksi

Öğretmenler ve Özel Eğitim Öğretmenleri

Tomatis Metodu, öğrenme sürecinde belli bir dinleme potansiyelinin varlığına ihtiyaç duyan öğretmenler için özellikle faydalı olmaktadır. Öğrencilerin dikkatinin öğretim materyaline yönlendirilmesine yardım eder ve dikkat süresinin uzamasını sağlar. Tomatis Metodu, aynı zamanda, öğrencilerde yazılı sözcüklerin fonetik kodlamasını anlama yeteneğini geliştirmek, böylece okuma becerisini yükseltmek isteyen öğretmenlere de yardımcı olur.Öğrenme güçlüğü çeken ve akademik zorluk yaşayan çocuklara destek olmak isteyen yüzlerce okulda Tomatis Metodu uygulanmaktadır.

Ergoterapistler

Küçük çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan kişilerle çalışabilen ergoterapistler, bireyin bağımsız yaşam olanaklarını elde etmesi için gerekli duyulan, öğrenme, motor beceriler, oyun, öz bakım, çalışma, evde, okulda ve toplumda sosyalleşme gibi işlevsel becerilerin geliştirilmesine odaklanırlar.Ergoterapistler, danışanların işlevsel ve gelişimsel açıdan desteklenmesi yolunda pek çok farklı araçtan faydalanırlar. Kulağı harekete geçiren bir ses işleme sistemi olarak Tomatis Metodu da bu kapsamda ele alınan çok güçlü bir araçtır. Hem işitsel hem motor işlevlere sahip olduğunu bildiğimiz kulak, bir yandan denge, hareket ve koordinasyona, bir yandan da dil ve iletişime dönük duyusal bilgi akışının kaynağı konumundadır. Tomatis Metodunun, ergoterapi yaklaşımlarıyla birlikte uygulandığında, duyu işleme bozukluklarından, otizm spektrum bozukluklarından, beyin felcinden ve gelişimsel gecikmelerden mustarip danışanlara fayda sağladığı gösterilmiştir. Bu sorunların pek çoğu, yoğun terapi ve destek gerektirmektedir.Tomatis Metodu, son derece etkili bir araç olmasının yanında, çok yüksek uygulama esnekliği sunar. Ergoetrapistler, Tomatis Metodunu danışanla etkileşim halinde kendi merkezlerinde uygulayabilecekleri gibi, aygıtı teslim ederek, uygulamayı ailenin ev ortamında yapmasını da sağlayabilirler!

Hekimler

Tomatis Metodu, tıp alanındaki pek çok uzmanlık dalı tarafından, tamamlayıcı bir destek aracı olarak uygulanmaktadır. Beyinde, reçeteli psiko-aktif ilaçlar yerine doğal ve etkili bir uyarım etkisi yaratmak isteyen psikiyatristler, Tomatis Metodunu faydalı bulduklarını ifade etmektedirler. Benzer şekilde, küçük yaştaki danışanlarında gelişimsel güçlükler gözlemleyen pediatristler, anne adaylarının doğuma hazırlanmasına yardımcı olmak isteyen jinekologlar ve hatta genel sağlık ve esenlik hissini yukarı çekme yolunda noninvaziv araçlar arayan pratisyen hekimler, Tomatis Metodundan faydalanmaktadırlar.

Tomatis Metodu, benzersiz ve son derece etkili bir teknolojinin yardımıyla Tomatis etkisinin meydana getirilmesine dayanır. TalksUp®, havadan ve kemikten ses iletimi yapan kulaklık takımı ve TLT, günlük çalışmalarınızda yer verebileceğiniz, kullanımı kolay ama etkili aygıtlardır.

TALKSUP®

TalksUp® aygıtı, Tomatis Metodunda kullanılan bütün teknolojileri uygulayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu basit, ama aynı zamanda son derece etkili profesyonel araç, uygulama ihtiyaçlarınızı karşılar ve Tomatis eğitim seviyenize bağlı olarak güncellenir. Aygıtta yer verilen çok yüksek performanslı, yeni nesil küçültülmüş Tomatis Elektronik Geçitleme® sistemi, uygulanan Tomatis ayarlarına bağlı olarak, dinletilen müziği ve danışanın kendi sesini gerçek zamanlı işler.

TalksUp®, gerek sahip olduğu benzersiz işlemci ve güncellenebilen işlevleri, gerekse kolayca anlaşılabilen programlama yazılımı ve danışan ihtiyaçlarına göre düzenlenebilme olanağıyla, günümüzün en gelişmiş işitsel uyarım teknolojisidir.

Elektronik Geçitleme® ile elde edilen Tomatis etkisi

Ulaşılmış eğitim aşamasına bağlı olarak, tüm Tomatis teknik ayarlarını kişiye özel düzenleme imkanı

Uygulama merkezinde ya da evde kullanıma izin veren kullanıcı arayüzü

Hafif, taşınabilir ve dayanıklı tasarım

Dokunmatik ekran ve kolayca anlaşılabilen arayüz

TalksUp® aygıtının profesyonel işlevleri ve teknik parametreleri

Danışana göre düzenlenebilme: Danışan açısından kullanım kolaylığı ve kullanıcı

– İsim ve soy isme göre program atayarak kişiselleştirme özelliği

– Danışan için önceden ayarlanmış ses düzeyi (özellikle çocuklarda)

– Danışan için önceden ayarlanmış ses düzeyi (özellikle çocuklarda)

– Müzik kayıtlarını karışık ya da sırasıyla oynatma tercihi

– Danışan tarafından programın gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığını kontrol etme imkanı

Tomatis etkisini yaratan parametreler: Beynin eğitimine yönelik en gelişmiş işitsel uyarım teknolojisi

– Elektronik geçitleme ile gerçek zamanlı işlenen müzik ve ses

– Sıkıştırılmamış ve korunmuş müzikal içerik

– Önceden düzenlenmiş farklı programları seçme veya bunları birleştirerek kişisel programlar oluşturma olanağı

– Gecikme ve Bekletme teknik ayarları (C1/C2 şeklinde ifade edilen iki farklı elektronik kanalda sesin işlenmesi)

– Yüksek frekans değerlerine sahip ses filtreleri (8.000 Hz’e kadar)

– Sesin gerçek zamanlı işlendiği aktif (konuşmalı) çalışma

– Kaydedilen anne sesinin işlendiği çalışma

*Ulaştığınız eğitim aşamasına bağlı olarak, bu teknik parametrelere erişiminiz sınırlandırılabilmektedir.

Ürün özellikleri

– Ölçüler: 11,7 x 8,3 x 2 cm

– Alüminyum kasa

– Dokunmatik ekran

– Pil ömrü: Yaklaşık 6 saat (3 gün)

– Ekran paneli üzerinde C1/C2 geçitleme bildirim ışıkları

– “Sürükle-bırak” özelliğine sahip, kullanıcı dostu Program Manager aygıt yönetim arayüzü

– CE, FCC, ROHS standartlarına uygunluk

Aksesuarlar

Analog ses işleme teknolojisi hakkında: Tomatis Metodu çerçevesinde, sesin Elektronik Kulak’ta analog mu yoksa dijital mi işlenmesi gerektiğine ilişkin tartışmalar uzun süre devam etmiş, Alfred Tomatis’in 1998’de dijital ses filtresi kullanmaya başlamasıyla bu tartışma sona ermiştir.

Havadan ve Kemikten Ses İletim Özelliğine Sahip Kulaklık Takımları

Tomatis Metodu açısından kilit önem taşıyan kulaklık takımlarının sunduğu sıra dışı akustik kalite, TalksUp® aygıtı tarafından iletilen sesi istenen noktaya taşır. Kulaklık takımının üst noktasına, başın tepe kısmına temas edecek şekilde yerleştirilmiş transdüser (titreşim parçası), kemikten ses iletimini gerçekleştirir. Sesin, bu şekilde iki ayrı yol üzerinden iletiminin zamanlaması, özel gecikme ayarlarıyla düzenlenebilmekte ve kemikten iletimle havadan iletimin farklı anlarda gerçekleşmesi sayesinde, işitsel mesajın beyin tarafından analizi desteklenmektedir.

Ürün özellikleri

  • HD ses kalitesi
  • Kemikten ve havadan ses iletimi
  • İşitsel Lateralite ayarı
  • Aktif (konuşmalı) çalışma için HD mikrofon işlevi
  • Çocuklar için küçük boy seçeneği
  • Gerek grup halinde, gerek bireysel kullanım için kablosuz tip (Bluetooth harici)

TLT

Son derece güçlü bir değerlendirme aracı olan TLT (Tomatis Dinleme Test), farklı ses frekanslarının, kemik ve hava iletim yollarında danışan tarafından ne ölçüde algılanabildiğini ölçer. Testte ölçülen dinleme eşik değerlerinden yola çıkılarak, danışanın dinleme eğrisi oluşturulur.

Dinleme testi, köklerini odyometriden almakla birlikte, aslında bütünüyle farklı bir yaklaşımdır. Amacı, danışanın diğer kişilerle iletişim kurma şeklinin belirlenmesidir. Testi oluşturan alt testlere ait sonuçların birleştirilmesiyle, “dinleme profili” adı verilen ve her danışanda farklı olan ayrıntılı eğriler meydana getirilir. Testin uygulanması son derece basittir. Danışandan, hem havadan hem kemikten iletim yapan kulaklık takımının kendisine ilettiği akustik uyarımlara sözlü olarak ya da el işaretleriyle tepki vermesi istenir. Her iki kulak sırayla test edilir. Testin bütünü, yaklaşık 15 dakikada tamamlanır ve veriler elektronik olarak derlenip işlenir.

Kendine özgü, benzersiz bir teknoloji barındıran TLT, kalibrasyon şekli ve uygulama protokolüyle de ayrışmaktadır. Bir eğitim materyali şeklinde tanımlanan ve tıbbi tanı koymak için tasarlanmamış bu değerlendirme aracı, tıbbi araç-gereç olarak değerlendirilmemelidir.