Soundsory Ürün Açıklaması

BEYİN VE VÜCUT İÇİN MÜZİK VE HAREKET PROGRAMI

SOUNDSORY® NEDİR VE NE YAPAR?

SOUNDSORY® ÇOK DUYULU, EV TABANLI BİR PROGRAMDIR.

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Motor ve Bilişsel yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olur.

SOUNDSORY® İNŞA ETMEYE TEMELDEN BAŞLAR

1. DUYUSU

Soundsory® beyni Görsel, İşitsel, Dokunsal, Vestibüler ve Propriyosepsiyon gibi temel beceriler geliştirmesi için uyarır.

2. GELİŞTİRME

Duyusal becerilerin kullanılması, daha güçlü reflekslere, el-göz koordinasyonuna, gelişmiş dikkat ve mekana ilişkin olarak beden farkındalığının gelişmesine yol açar.

3. ÖĞRENME

Duyusal ve gelişimsel beceriler üzerine inşa etmek, akademik öğrenme, duygusal düzenleme, sosyal etkileşimler, eleştirel düşünme vb. Gibi daha iyi bilişsel becerilere yol açar.

SOUNDSORY® GELİŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR

Dikkat

Motivasyon

Mekansal yargı

El-göz kordinasyonu

Göz teması

Sosyal beceriler

Sakarlık

Duruş

Ritim / Zamanlama

El yazısı

Göz teması

Öğrenme Sorunları

Zayıf kas tonusu

Denge

Yaşlanmaya bağlı unutkanlık

Yürümede gecikme

SOUNDSORY® PROGRAMI

SOUNDSORY,® egzersizlerle günlük 30 dakika müzik dinleme içeren 40 günlük bir programdır. Program, her biri 20 günlük iki oturuma bölünmüştür.

Soundsory alıştırmalarına erişim sağlamak için lütfen tıklayın.

Erişim şifresini ürünün kullanım kılavuzunun içerisinde bulabilirsiniz.

Her yaşa ve seviyeye göre uyarlanabilme özelliği

Evde kullanımı kolay

Çeşitli tedavilere tamamlayıcı

Uygulama (App) gerektirmez

SOUNDSORY ® , vestibüler ve işitsel sistemleri aynı anda uyarmak için sesi hareketle birleştiren çok duyusal bir yaklaşım kullanır. Bu entegre yöntem, duyusal işleme, duygusal düzenleme ve bilişsel beceri gelişimine benzersiz bir yaklaşım sağlar.

Ritmik Müzik Programı

Soundsory programındaki müzik, vücut hareketini etkinleştirmek amacıyla seslerin ritmini vurgulamak için özel olarak kaydedilmiştir. Ek olarak, belirli ses kontrastları oluşturmak için patentli bir dinamik filtre sistemi kullanılarak elektronik olarak işlenir. Bu etki, beynin bu değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olmak ve değişimi tahmin etme yeteneğini geliştirmek için tasarlanmıştır: tıpkı gerçek hayatta sürekli olarak çevrenizdeki değişikliklere adapte olduğunuz, tahmin ettiğiniz ve bunlara uyum sağladığınız gibi. Son olarak, ses, hem işitsel hem de vestibüler sistemin benzersiz ve verimli bir şekilde uyarılmasını sağlamak için hem hava hem de kemik iletimi kullanılarak iletilir.

Vücut Hareket Egzersizleri

Bu egzersizler, gelişimsel bir ilerleme yoluyla beyin ve vücudun bütünleşmesini desteklemek için tasarlanmıştır. İlkel reflekslerin entegrasyonunu içerirken beden farkındalığını, postüral kontrolü ve vücut koordinasyonunu destekler ve geliştirir. Bu temel duyusal motor becerileri güçlendirerek, öğrenmeyi desteklemeye yardımcı olan daha karmaşık bilişsel işlevlerde gelişmeler görüyoruz.SOUNDSORY®, 40 gün boyunca günde 30 dakikada güçlü bir beyin uyarımı sağlar ve sinir sisteminin kendi kendini düzenleme kapasitesini tetikler.

Bir bakışta Soundsory

SOUNDSORY®’ın temel amacı, duyusal entegrasyonun temellerinden daha karmaşık bilişsel işlevlere kadar iyi temeller oluşturmaktır. Nöroplastisite olarak bilinen bir konsepte dayanmaktadır: beyin, belirli ve tekrarlanan uyarımlarla kendini değiştirebilir ve yeni bağlantılar oluşturabilir.Müzik, ritmi vurgulamak için özel olarak hazırlanmış ve seçilmiştir. Nefes almak, konuşmak, yürümek, okumak ve hatta uyumak, tüm hayatımız ritimle belirlenir. Ancak hayvanlar için de durum aynıdır; bilinçli ritim algısı insana özgüdür. Müzik ritmine göre el çırpmak basit görünüyor, ama aslında çok karmaşık bir bilişsel işlev. İster dans ediyor olsun, ister bir ayağınızı ritme dokundurmak olsun, hepimiz müziğin hareketi nasıl tetikleyebileceğini deneyimliyoruz. Tıpkı hareket ediyormuşuz gibi bir hareket deneyimi gibi hissediyoruz. Kulağın işitme işlevi (duyu organı) ve vestibüler işlevi (motor organı) birbirine bağlı olduğu için müziğin duruş, denge ve koordinasyon üzerinde etkisi olabilir. Bir ritim duygusunu tetikleyebilir ve sizi hareket ediyormuş gibi hissettirebilir. Başka bir deyişle, müziğin ritmi, vestibüler sistem ile işitme sistemi arasındaki bağlantıdır ve beyin fonksiyonunu ve vücut organizasyonunu etkiler.SOUNDSORY®’deki müzik, beynin başa çıkması için yeterince kolay ve dikkati geliştirecek kadar zorlu ve ilerici olan ritmi vurgulamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Hareket, Denge ve Koordinasyon

SOUNDSORY ® hareket programı, spesifik, tekrarlayan hareket egzersizleri yoluyla propriyoseptif yetenekler geliştirmeye odaklanır. Ritmik müzik programı, beynin vücut pozisyonu, denge ve hareketle ilgili bilgileri daha iyi entegre etmesine yardımcı olan vestibüler sistemi uyarmak için de tasarlanmıştır .

İşitsel ve Duyusal işleme

SOUNDSORY ® müzik programının amacı, işitsel kanal aracılığıyla beynin farklı bölgelerindeki nöronal bağlantıları harekete geçirmek ve nihayetinde kulağı ve beyni duyusal bilgileri daha hızlı ve doğru bir şekilde analiz edip işlemesi için eğitmektir.

İKİ KAT DAHA ETKİN

Ritime tepki vermek çok açık ve kolay bir davranış gibi görünüyor. Bununla birlikte ritim, zihinsel ve fiziksel aktivitenin etkili koordinasyonunda kritik olduğu gösterilen zamanlama da dahil olmak üzere birçok önemli beyin işleviyle bağlantılıdır. SOUNDSORY ® müziğin ritmini vurgulamak için özel olarak tasarlanmıştır.

“Ritimli müzik beyninizin hareket ettiğinizi düşünmesini sağlar”

Müzik, ritmi vurgulamak için özel olarak hazırlanmış ve seçilmiştir. Nefes almak, konuşmak, yürümek, okumak ve hatta uyumak, tüm hayatımız ritimle belirlenir. Ancak hayvanlar için aynıdır; bilinçli ritim algısı insana özgüdür. Müzik ritmine göre el çırpmak basit görünüyor, ama aslında çok karmaşık bir bilişsel işlev. İster dans ediyor olsun, ister bir ayağınızı ritme dokundurmak olsun, hepimiz müziğin hareketi nasıl tetikleyebileceğini deneyimliyoruz. Sanki kendimizi hareket ettiriyormuşuz gibi sesleri bir hareket deneyimi olarak hissediyoruz. Çünkü işitsel işlev (duyu organı) ve vestibüler işlev(motor organı), müziğin duruş, denge ve koordinasyon üzerinde etkili olabileceği şekilde birbirine bağlıdır. Bir ritim duygusunu tetikleyebilir ve sizi hareket ediyormuş gibi hissettirebilir. Başka bir deyişle, müziğin ritmi, vestibüler sistem ile işitme sistemi arasındaki bağlantıdır ve beyin işlevini ve vücut organizasyonunu etkiler.SOUNDSORY müzik ® özellikle beyin zorlu ve dikkat geliştirme ilerici yeterince ve başa çıkma hem kolay yeterlidir ritmi, vurgulamak için tasarlanmıştır.

Soundsory’deki tüm müzik seçimleri şu gereksinimlerle yapılmıştır:

– Müzik, March (Marş) müziği gibi vücut hareket fizyolojimize benzer ritimlere odaklanacak şekilde tasarlandı. Bu bilinçsizce tüm vücudu meşgul eder.

– Her şarkı beynin ritme alışması için yeterince uzun sürer, ancak alışılmış işlemeyi engelleyecek kadar kısadır.

– Her gün, belirli tempoların beyne meydan okumak için birkaç kez değişeceği şekilde düzenlenir ve bu da esneklik yaratır.

DİNAMİK FİLTRE SİSTEMİ

“Tahmin geliştirin, güven yaratın.”

Duyusal bilgileri doğru şekilde işleyebilmek, çevreden gelen sürekli bilgi değişikliklerini tahmin edebilmek ve bunlara uyum sağlayabilmektir. SOUNDSORY®, tını ve yoğunluğun tetiklediği ani ton kontrast değişiklikleri ile müziği iletir. Başka bir deyişle, bu zıtlıklar tesadüfen değil, Müziğin Ritiminin entegrasyonunu kolaylaştırmak için tetiklenir.

Müziğin ritmi beyne bilgiyi nasıl işleyeceğini öğretir. Aslında, bilgilerin işlenmesi, bilgilerin zamanında doğru bir şekilde bütünleştirilmesi ve yanıtlanması için öngörüde bulunma ve tahmin etme yeteneğini gerektirir. Bir fincan sıcak, buharlı su almak üzereyseniz, beyniniz doğal olarak durumu değerlendirdiği ve yanma riskini tahmin ettiği ve böylece hareketinizi ve koordinasyonunuzu uyarladığı için bunu dikkatli yapardınız. Buz gibi soğuk ve taze görünseydi, onu aynı şekilde tutmazdın. Başka bir deyişle, beyin duyusal girdi ve çıktıyı tahmin etmek için sürekli olarak bağlam, görsel ve işitsel bilgilere dayalı hipotezler üretir. Müzikle beyin, ritim ve tempo anlayışına dayalı olarak aktif olarak melodi üzerine bir öngörü oluşturur. Tahmin doğrulandığında, memnuniyet ve güven yaşarız ve beyin odaklanmış kalma ve örgütsel yeteneklerini geliştirme yeteneğini geliştirir. Tahmini doğrulanmadığında kafa karışıklığı ve düzensizlik yaratır. Bu, beynin iyi bir öngörü oluşturmak için yeterli zamanı olmadığında veya duyusal girdi çok karmaşık veya çok garip olduğunda gerçekleşir. Bir ritim duygusunu tetikleyemediğinde, müzik bilişsel olarak gürültü olarak analiz edilecektir. İlk kez heavy metal müzik dinleyen yaşlıları düşünün.

Dinamik filtre, bu tahmini destekleyecek şekilde tasarlanmış ses kontrastları oluşturur. Müzik, öngörülebilir bir yoğunluk varyasyonu ile çok ritmik olduğundan, beynin bu ses kontrastlarını önceden tahmin etmesi kolaydır ve güven ve tatmin yaratır.

Ek olarak, bu sözleşmeler tiz seslerin iletimini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu sesler, sese duyarlı olan duyu hücrelerinin büyük çoğunluğunu harekete geçirir. Bu nedenle, kulağı sesin netliğini ve işitsel işlemeyi algılamak için yeniden eğiterek kulak ve beyin üzerinde güçlü bir uyarıcı etkiye sahiptirler.

SOUNDSORY ® Patentli Dinamik Filtre

Dinamik filtre, bu tahmini destekleyecek şekilde tasarlanmış ses kontrastları oluşturur. Çünkü müzik yoğunluk öngörülebilir varyasyon ile çok ritmik beyin bu ses kontrastları tahmin ve güven ve memnuniyet yaratır için, bu kolaydır.

Ek olarak, bu kontrastlar yüksek tiz seslerin iletimini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu sesler , sese duyarlı olan duyu hücrelerinin büyük çoğunluğunu harekete geçirir . Bu nedenle kulak ve beyin üzerinde güçlü bir uyarıcı etkiye sahiptirler ve kulağı sesin netliğini ve işitsel işlemeyi algılaması için yeniden eğitirler.

HAVA VE KEMİK İLETİM SİSTEMİ

SOUNDSORY ® beyni uyarmak için hem hava hem de kemik iletimi olmak üzere iki farklı ses işleme türü kullanır. Bu iki sistem, duyusal işlemenin farklı yollarını vurgular ve birbirini tamamlar.

 

“Vücudunuzdaki titreşimi hissedin”

Ses bir titreşimdir! Havada dolaşırken “hava iletimi” terimini kullanırız. Ses, vücudun kemiklerinde daha da iyi hareket eder: buna “kemik iletimi” denir. Kulaklarınızı kapatın ve normal şekilde konuşun. Sesinizi mükemmel bir şekilde duyuyorsunuz, çünkü sesiniz esas olarak kafatasınızın kemiklerinde dolaşıyor. Daha yüksek sesle konuşun ve tüm vücudunuzun titrediğini hissedin. SOUNDSORY®, hem hava hem de kemik iletimi ile donatılmış kulaklıklar aracılığıyla müziği iletir. Bu nedenle müzik, her kulağa yerleştirilen kulaklıklar ve kafatasının üst kısmındaki titreşim yoluyla işitsel ve vestibüler kanallara ulaşır.

Hava iletimi

Hava kanalından gelen ses, iç kulağa ulaşmadan ve beyne iletilmeden önce kulak zarına ulaşır.

Kemik iletimi

Ses, kulak zarından geçmeden doğrudan iç kulağa iletilir. Kemik yoluyla aktarma doğal olarak hava kanalından 10 kat daha hızlıdır.

Sesin iki seferdeki bu ikili aktarımı, beyni duyusal ses mesajını doğru bir şekilde analiz etmesi için eğitecektir.

Kemik iletimi, kemik titreşimi yoluyla doğrudan girişe giden düşük frekansları daha iyi iletir. Vestibüler sistemin ilk rolü, hareketin denge ile koordine edilmesi amacıyla yer çekimi ile başa çıkmak ve denge duygusu ve mekansal yönelimine katkıda bulunmaktır. Vestibüler sistem , sürekli postüral yeniden düzenlemeleri mümkün kılmak için vücut seviyesindeki hareket değişikliklerini tespit etmekten sorumludur. Kemik iletimi misyonunu destekliyor.

VÜCUT HAREKET EGZERSİZLERİ

Beynimiz vücudumuzu etkiler ama bedenlerimiz de beynimizi etkiler. Fiziksel hareket beyni farklı şekillerde yeniden eğitecektir.

SOUNDSORY ® kullanıcıyı beyindeki sinir ağlarının büyümesine ve daha verimli olmasına neden olan 50 özel egzersiz serisine dahil eder. Vücut hareket egzersizleri her bireye kolayca adapte edilebilir. Kullanıcı elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı sürece “başarısız” olamaz.

SOUNDSORY ® vücut hareket egzersizleri , 3 farklı yöne odaklanmak için özel olarak tasarlanmıştır:

Somatik Hareket

SOUNDSORY ® programı, bir dizi tekrarlanan egzersiz yoluyla doğru ilkel refleksleri entegre etmeye yardımcı olur. Bu ilkel refleksler, beyinden yönlendirilen ve kortikal tutulum olmadan gerçekleştirilen otomatik hareketlerdir. Birincil bebek refleksleri entegre olamadığından, motor, iletişim, bilişsel, duygusal ve davranışsal sorunların kapsamı ve şiddeti buna bağlı olarak artar. Bazı hareketler, kas gerginliği farkındalığını artırarak postüral alışkanlıkları düzeltmeye adanmıştır.

Denge ve Mekansal Yargı

Denge hareketi ve mekansal yargı, vücut farkındalığı ve koordinasyonu ile yakından ilişkilidir. Tek ayak üzerinde durmaktan kadansla hareket etmeye kadar, kullanıcıdan basit ve karmaşık hareketleri tekrar etmesi istenir.

İŞİTSEL VE VESTİBÜLER SİSTEM

İşitsel ve vestibüler sistemlerin birbirine bağlı eylemleri, hareket ve dengenin koordinasyonunda önemli bir role sahiptir ve bu da beyin fonksiyonunu etkiler.

Kulağın işlevi sesleri ve hareketleri hissetmek ve duymaktır. Vestibüler koklear sistem olarak adlandırılır. Kulak sadece sesleri algılayan işitme organı değil, aynı zamanda hareketlerimizi yakalayan ve dengemizi, ritmimizi ve koordinasyonumuzu belirleyen bir motor organdır. Yürürken bir kulağınızı kapatmayı denediğinizde, önemli bir denge kaybı yaşayacağınızı göreceksiniz. İç kulağın işitsel kısmı Cochlea’dır. Motor kısmı vestibüler sistemdir.

Koklea

Kulağın işlevi sesleri ve hareketleri hissetmek ve duymaktır. Vestibüler koklear sistem olarak adlandırılır. Kulak sadece sesleri algılayan işitme organı değil, aynı zamanda hareketlerimizi yakalayan ve dengemizi, ritmimizi ve koordinasyonumuzu belirleyen bir motor organdır. Yürürken bir kulağınızı kapatmayı denediğinizde, önemli bir denge kaybı yaşayacağınızı göreceksiniz. İç kulağın işitsel kısmı Cochlea’dır. Motor kısmı vestibüler sistemdir.

Vestibüler Sistem

Vestibüler sistem, duruş ve dengenin yanı sıra kas tonusu, koordinasyon, ritim duygusu, vücut şeması, uzaysal navigasyon, iki vücut tarafının entegrasyonu ve motor planlamayla güçlü bir şekilde ilgilidir.

Vestibüler sistem, sabit postüral yeniden ayarlamaları sağlamak için vücut seviyesindeki hareket değişikliklerini tespit etmekten sorumludur. Sakkul, utrikül ve üç yarım daire şeklindeki kanaldan oluşur. Utrikül ve sakül, düz bir çizgideki hareket değişikliklerine duyarlıdır. Yarım daire şeklindeki kanallar, rotasyondaki hareket değişikliklerine duyarlıdır.

Vestibüler sistem ritim ve harekete karşı oldukça hassastır. En sevdiğimiz, bize iyi hissettiren bir şarkıyı dinlediğimizde ayaklarımızı, kalçalarımızı, ellerimizi ve başımızı kendiliğinden hareket ettiren organdır.

SOUNDSORY®’ın müziği, dinamik olması ve ritmi vurgulaması için özel olarak tasarlanmıştır. Güçlü vestibüler uyarı sağlar. Etki, SOUNDSORY®’de uygulanan kemik iletim teknolojisi ile güçlendirilir. Gerçekten de, vestibüler sistem seslerin ritmini doğrudan kemiklerin bu titreşimi yoluyla yakalar ve bu da onu hava yoluyla iletilen sesten daha etkili bir şekilde uyarır.

NÖROPLASTİSİTE

21. yüzyılın en önemli bilimsel gelişmelerinden biri, nöronların ve sinir bağlantılarının insan ömrü boyunca ne ölçüde büyüyebileceğinin keşfi olmuştur. 87 milyar nöron ve bunların her birinin 30.000’e kadar bağlantı kurabilme olasılığı ile beyin gelişimi için olasılıklar sonsuzdur.

Birkaç on yıl önce, bilim adamları beynin nispeten sabit olduğunu düşünüyorlardı. Çocukluktan sonra yeni nöronların büyümediğine ve bazı sinir yollarının sabitlendiğine inanılıyordu. Ayrıca beynin farklı bölgelerinin kendi uzmanlık alanlarına adandığına ve onlardan asla sapmadığına inanılıyordu. Artık beynin bundan çok daha incelikli olduğunu biliyoruz. Beynin belirli bölgelerinde ve yaşam boyu yeni nöronlar büyür. Daha da önemlisi, yeni sinir yolları oluşturulabilir ve beynin bir bölümünde hastalık veya hasar oluştuğunda, kortikal haritalar kayıp işlevi telafi etmek için yeniden çizilebilir. Beynin bu değişme yeteneği nöroplastisite (beyin plastisitesi olarak da adlandırılır) olarak bilinir. Plastisitesi beynin yaşam boyunca yeni sinirsel bağlantılar oluşturarak kendini yeniden düzenleme yeteneğidir.

Şuanda beynin sabit olmadığı ve yeni bağlantılar kurabileceği kabul ediliyor olsada, bu değişimi nasıl destekleyebileceğimiz ve kolaylaştırabileceğimiz hala net değildir. Çocukluk döneminde beyin çok gelişmemişken, bu esneklik maksimumdur. Bebekler, büyük miktarda davranış ve bilgiyi entegre edebilir ve hasarı veya hastalığı telafi etmek için nöronal ağlar geliştirebilir. Aslında, beynimizin doğumumuzdaki duyusal bilgileri bütünleştirme ve işleme biçimi, beyin esnekliğini ömür boyu nasıl teşvik edebileceğimizi anlamamıza yardımcı olmalıdır. Ana dilini konuşmayı öğrenen bir bebek gibi, sinirsel bağlantıları güçlendirme sürecinde 3 bileşenin temel olduğunu tahmin ediyoruz:

İlgi

Elbette, kendi motivasyonumuz esastır, ancak burada kişisel motivasyondan çok “beyin ilgisinden” bahsediyoruz. İlgisini harekete geçirmek için beynin dikkatini çekmemiz gerekiyor. Beyin ne kadar olgunlaşırsa dikkatini çekmek o kadar zor olur. SOUNDSORY®’de müzik, bir bebeğin doğal olarak yeni sesler ve melodilerle yapacağı gibi, ana dilini bütünleştirmek için beynin dikkatini çekmek üzere tasarlanmış dinamik bir filtre ile işlenir.

Yoğunluk

Sinir bağlantılarını güçlendirme sürecinde, beynin yoğun bir duyusal antrenmana ihtiyacı vardır. Bu kulak sistemi, beyin stimülasyonunun% 70’i kulak sisteminden geldiği için bu görevi yerine getirmek için mükemmel bir şekilde uygundur. Hem kemik iletimi hem de motor hareket egzersizlerinin kombinasyonu, SOUNDSORY® seanslarını, beyni çoklu-duyusal bilgileri daha iyi entegre edecek şekilde eğiten yoğun bir program haline getirir.

Tekrarlama-Pekiştirme

Bir gün aniden anadilimizi konuşma, veya bisiklete binme gibi becerileri kazanmış bir şekilde uyanmadık. Beynin konuşmadan önce gevezelik gibi yeni yollar ve rotalar keşfetmek için zamana ve tekrarlara ihtiyacı vardır. Beynimizi inşa etmek zaman ve tekrar gerektirir. İyi haber şu ki, beyin yeni bağlantılar kurduğunda; zamanla bu rotaları otoyollara dönüştürebilir. Bu nedenle SOUNDSORY®, müzik seansları ve vücut hareket egzersizlerinin bir karışımı ile 40 gün boyunca tekrarlanacak şekilde tasarlanmıştır

PROTOKOL

Soundsory, her 20 günlük seans arasında önerilen 3 haftalık bir ara ile her biri 20 günlük iki bloğa bölünmüş 40 günlük bir programdır. Her gün, isteğe bağlı egzersiz programı ile 30 dakikalık müzik dinleme süresinden oluşur. Öneririz:

Herhangi bir eğitim programında zaman ve tekrar önemlidir. Programdan en iyi şekilde yararlanmak için önerilen protokolü izlemenizi öneririz. 20 günlük dinleme blokları arasında 3 haftalık bir ara vermeyi unutmayın ve dinleme seansını günde bir defadan fazla yapmayın. Unutmayın: daha fazlası her zaman illa ki daha iyi değildir!

Vücut hareket egzersizleri nasıl ve ne zaman izlenmeli?

 • Müzik dinlerken yapmanızı tavsiye ettiğimiz, günde 3 ila 4 egzersiz önerisine buradan erişebilirsiniz. Seansınıza başlamadan önce hepsini bir kez izlemeli ve ardından ilk 25 dakika boyunca olabildiğince çok yapmalısınız. İster önerilen egzersizlerimizi kullanarak, ister bir terapist tarafından önerilen uyarlanmış egzersizleri takip ederek, ister sadece kendi egzersizlerinizi doğaçlama yaparak veya müzikle dans ederek, 25 dakika boyunca yapabildiğiniz kadar vücudunuzu hareket ettirmenizin önemli olduğunu lütfen unutmayın. Dinlemek ve rahatlamak için en az 5 dakikanızı ayırın.

Birkaç gün aradan sonra programı yeniden başlatmanız mı gerekiyor?

 • Mola vermeniz sorun olmayacaktır! Hayatlarımız yoğun, bazen beklenmedik şeyler oluyor! Bir günü kaçırırsanız veya bir gün ara verirseniz, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
 • Programı başlattıysanız ve 2-3 gün ara verdiyseniz, kaldığınız yerden devam edin.
 • Bir haftadan fazla ara verdiyseniz, programı yeniden başlatmanızı öneririz.

O Günlük olan bir dinleme oturumumu yeniden başlatmanız gerektiğinde ne yapmalıyım?

 • Dinleme seansınız herhangi bir nedenle kesintiye uğrarsa, kaldığınız yerden yeniden başlatmanızı öneririz.
 • Nerede kaldığınızdan veya veya durduğunuzdan emin değilseniz, o gün için uygulamayı durdurmanızı ve ertesi gün için ertesi güne denk gelen programla güne başlamınızı öneririz.

Günleri karıştırdığımda ne yapmalıyım ?

 • Bazı günlük seansları karıştırdıysanız, yaptığınız seansı henüz yapmadığınızla değiştirin. Örneğin, 3. günü yaptıysanız ve 2. günü yapmanız gerekiyorsa, ertesi gün 2. günü yapın.

Uyum sağlamanız mı gerekiyor?

Programın dinleme kısmı ile ilgili olarak

 • İşitsel duyarlılığınız varsa, daha kısa seanslarla başlayın ve hassasiyet azaldıkça seans süresini yavaş yavaş artırın.
 • Şarkılardan birine gerçekten tahammül edemiyorsanız bir sonraki parçaya geçin.

Programın vücut hareketi kısmı ile ilgili olarak

 • Herkesin tüm alıştırmaları tam olarak gösterildiği gibi takip edemeyeceğinin farkındayız. En önemli şey, kulaklıkları takılı tutmak ve hareket etmektir.
 • Egzersizleri çok kolay bulursanız, daha hızlı yapın veya tekrar sayısını artırmaya çalışın.
 • Bunları biraz fazla zorlayıcı bulursanız, elinizden gelenin en iyisini yapmanızı rica ederiz! Vazgeçmeyin !!
 • Eğer ciddi zorlukları olan birisine rehberlik ediyorsanız, onu elinizden geldiğince destekleyin, egzersizleri uygun şekilde değiştirin veya kendi hareket fikirlerinizi ekleyin.
 • Gerçekten mücadele ediyorsanız, vücudunuzun bir bölümünü birkaç dakika da olsa hareket ettirmek hiç hareket etmemekten daha iyidir. Bazı egzersizler ihtiyaçlarınıza ve yeteneklerinize göre kolayca uyarlanabilir.

İYİ UYGULAMALAR

Müzik çok akılda kalıcı ve dinamiktir! Programınız boyunca ayağa kalkıp hareket etmenizi sağlayacak çeşitli ritimler vardır. Hareket etmenizi istiyoruz ve sizi cesaretlendiriyoruz. Hareket etmek zihin ve beden için çok önemlidir. Bu yüzden müziğin keyfini çıkarırken hareket etmekten, oynamaktan ve dans etmekten çekinmeyin. Yaratıcı olabilir, alıştırmalarımızı takip edebilir veya sadece rahatlayabilir ve müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dinleme oturumlarınızı düzenlemek için öneriler:

 • Gün içinde en rahat hissettiğin zamanlarda seansları yapın.
 • Dinlemenizin daha otomatik ve alışkanlık haline gelmesi için seansınızı her gün aynı saatte yapmanızı öneririz.
 • Program çok dinamik. Uyumadan önce yapmayı planlayabilirsiniz ancak seansınızı yapmak için yatma saatinizi ertelememelisiniz. Seanslarınız sırasında uyumaktan kaçının.
 • Günlük seansınızı yapmak için çok yorgun hissediyorsanız, kendinizi zorlamayın.

Günlük dinleme oturumunuzu başlatmadan hemen önce yapılması gerekenler:

 • Kulaklıkların şarj edildiğinden emin olun.
 • Önümüzdeki 30 dakika için boş olduğunuzdan emin olun.
 • Kulaklıkların sesini rahat bir seviyeye ayarlayın, çok yüksek ve çok düşük olmayacak şekilde ayarlayın.
 • Önerilen hareket egzersizlerimizi takip ediyorsanız, video gösterilerine erişebileceğinizden veya dinleme seansınızdan önce izleyebileceğinizden emin olun.
 • Yapmakta olduğunuz seans gününü takip edin ve tamamlandığında üstünü çizin.
 • Kulaklığın üst kısmının kafatasınıza değdiğinden emin olun (kemik iletimi).

Dinleme seanslarınızı yaparken uymanız gerekenler: “Kulaklarınızı açın”

 • Hareket etmekten çekinmeyin: yürümek, dans etmek, koşmak…
 • Yaratıcı olmaktan çekinmeyin: çizmek, boyamak, inşa etmek …
 • Oynamaktan çekinmeyin: kartlar, bulmacalar, legolar …
 • Rahatlamaktan çekinmeyin
 • Araba veya hareketli araç kullanmaktan kaçının
 • Stresli her şeyden kaçının
 • Yemek yemekten ve çiğnemekten kaçının
 • Ekranlardan kaçının (önerilen alıştırmalarımıza uymadıkça)

Egzersizlerinizi yaparken yapmanız gerekenler: “Elinizden gelenin en iyisini yapın”

 • Bir ayna kullanın
 • Elinizden gelenin en iyisini yapmak için zaman ayırın
 • Kendinizi iyi hissediyorsanız günlük egzersizleri tekrarlayın
 • Egzersizleri yapabileceğiniz egzersizlere uyarlayın

EBEVEYNLER İÇİN İPUÇLARI

Çocuğunuz ister genç ister genç olsun, zorluklar yaşasa da, 40 günün sadece onlar için değil, sizin için de gerçek bir zorluk olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. İşte yardımcı olabilecek bazı ipuçları.

Programın çocuğunuz için zaman alıcı olabileceğini biliyoruz. Mümkün olduğunda, programı yapmanın amacını anlamalarına yardımcı olun. Oluşacak olumlu değişiklikleri açıklayın. Motivasyonun herhangi bir program için başarının bir parçası olduğunu unutmayın! Çocuğunuzu zorlamayın, onun yerine programı kabul etmesine ve keyfini çıkarmasına izin vermenin yollarını bulun. Olumlu pekiştirme, görsel takvimlerin veya programların kullanılması kadar her zaman faydalı olabilir. Açıklamayı çocuğunuzun yaşına ve anlayışına göre uyarlamak önemlidir. Bazı yararlı ipuçları:

Teknolojiyi çocuğunuza tanıtmak

Kemik iletimi çok ilgi çekicidir . “Kemiklerinin” nasıl dinlediğini açıklayabilirsin. Kemik iletimini deneyimlemelerine ve “doğrudan beyne bağlı” olduğunu ve kulağın bazı kısımlarını atladığını açıklamalarına izin verin:

 • Onları kulaklarını tıkamaya ve yüksek sesle konuşmaya davet edin; kafalarında sesini hissetmek
 • Onları bir elini başlarının üstüne koymaya, ağızlarını kapatmaya ve mmmmmm demeye davet edin. Kafalarında titreşimi hissedecekler.
 • SOUNDSORY ® ‘ı ellerinde tutarken, sesi maksimuma getirin ve titreşimi hissetmek için parmaklarıyla bandın üstündeki kemik iletkenine dokunmasını isteyin.

Dinamik filtreleme çok şaşırtıcıdır . Ayrıca, ince olsalar bile, ses kontrastlarını her fark ettiğinde sizi uyarmasını isteyerek dinamik filtreye dikkatini çekebilirsiniz. Beynin bu ani değişikliklere çok duyarlı olduğunu ve dikkat çekmenin bir yolu olduğunu açıklayabilirsiniz. Birinin dikkatini çekmek için parmaklarını sıklatması gibi. Dinamik filtre beynin dikkatini çekiyor.

Müzik çeşitlidir ve akılda kalıcıdır . Programda pek çok müzik türü var. Çocuğunuzun, yapabiliyorsa her birinin hangi müzik tarzını ifade ettiğini denemesini ve anlamasını sağlayın. Yapmadıysanız, müzik tarzına göre deneyin ve hareket edin veya dans edin.

Oturumlara giriş

SOUNDSORY ® tüm aile tarafından kullanılabilir. Annenin veya babanın da SOUNDSORY® kullandığını göstermek her zaman iyidir. Bu, ilgisini çekebilir ve onu kullanırken daha rahat hissetmesini sağlayabilir. Aynı zamanda çocuğunuzla belirli bir şeyi paylaşmak için iyi bir fırsattır. Onlara zorluklarla karşılaşabilecek tek kişilerin kendileri olmadığını gösterin. Programdan herkesin yararlanabileceği!

Ayrıca, iyi dinleme alışkanlıkları oluşturmanıza yardımcı olacak seansı günün aynı saatinde düzenlemelisiniz.

Tüm harika açıklamalardan sonra hala SOUNDSORY®’ı sadece “çünkü” kullanmak istemiyorsa, işte nihai tavsiye: Bluetooth modunu nasıl etkinleştirebileceklerini ve kulaklıkları doğrudan telefonunuza nasıl bağlayabileceklerini gösterin. Yeni havalı kablosuz kulaklıklarıyla en sevdiği şarkılardan bazılarını dinlesin! Bunu gördüğünde, bu harika bir pazarlık aracıdır! Önce SOUNDSORY® dinliyorsunuz, sonra şarkılarınızdan birini dinleyebiliriz!

Seanslar sırasında

SOUNDSORY®, çocuğunuzla oynamak için harika bir fırsat. Gerçekten çocuğunuzun zevk aldıkları bazı aktiviteler yapmayı deneyin; boyama, çizim, oyun oynama, lego inşa etme. Çok meşgul ve her zaman hareketli olan bir dünyada çocuğunuzla hoş ve faydalı  bir an paylaşmanın bir yolu olarak düşünün.

İLK KULLANIM VE AYARLAR

Cihazı konumlandırma

Dinleme programından tüm faydaları elde etmek için, baş bandının doğrudan başın üst kısmına temas ettiğinden emin olun. Kulaklığınızı takarken sol / sağ işaretlere dikkat etmeniz gerekmektedir .

Cihazı açma

SOUNDSORY®’nizi açmak için, ekranda «WELCOME» görüntülenene kadar alt düğmeye birkaç saniye basılı tutun. Herhangi bir kesintiyi önlemek için bir oturuma başlamadan önce kulaklığın yeterince şarj edilmiş olduğundan emin olun. Program kaldığınız son günden itibaren yeniden başlar.

Dinlemeye başlamak

Dinlemeyi başlatmak için “oynat / duraklat” düğmesine basın. Dinlemeyi durdurmak için “oynat / duraklat” düğmesine ikinci kez basın.

Menülerde Gezinme

Başka bir güne başlamak için, kısaca «home / power» düğmesine basın, ardından ileri ve geri düğmesiyle istenen güne gelebilirsiniz.

Sesi ayarlama

Sesi ayarlamak için kulak kabuğunun yanındaki + ve – düğmelerini kullanın. Ses ne çok düşük ne de çok yüksek olmalıdır. Kulaklıkları başka bir kişi için ayarlıyorsanız, kulaklığın sesini kişinin kendi hassasiyetine göre uyarlandığından emin olun. Kulaklığı kapatıp açarsanız, ses normal düzey olan 11’e geri dönecektir.

SOUNDSORY®’nizi şarj etme

SOUNDSORY® ürününüzü şarj etmek için, kutunun içinden çıkan kabloyla bilgisayarınızdaki standart bir USB bağlantı noktasına veya duvar şarj cihazına bağlayın. Tamamen şarj olduğunda, ekranda bir sabit pil simgesi görüntülenir. Cihazı kapatmak için alt düğmeye birkaç saniye basılı tutun.

SOUNDSORY®’nizi Bluetooth modunda kullanma

Cihazı ayrıca normal müzik dinlemek ve telefon görüşmeleri yapmak için Bluetooth kulaklık olarak da kullanabilirsiniz. Düğmeyi TF’den Bluetooth logosuna değiştirmeniz yeterlidir. Ardından, cihazınızın bluetooth ayarlarında «Soundsory» öğesini seçin. Bluetooth’ta kullanıldığında, kemik iletim sesi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.