Home Custom Custom

Yabancı Dillerin Entegrasyonu

Gelişimi boyunca çocuk kendi linguistik çevresi ile uyumlu ses elementlerini seçmeyi ve aynı zamanda kendi olağan çevresi içinde algıladığı fonetik yapılardan mevcut olmayan elementleri ise göz ardı etmeyi öğrenmek zorundadır. Çocuk kendi dilinin ses yapılarına göre ayarlayarak lingustik kodlama yapma yetisi kazanacaktır. Ancak, bu kodlama her dile özgü olduğundan yabancı dilin öğrenilmesinde hızlı bir şekilde engelleyici bir işlev görecektir. Bebeklik döneminde içselleştirilen kendi anadilinin ses paternlerine yabancı dilin sesleri uymayacaktır. Bir dil bu sebeple en başta spesifik ritim ve seslerin bir araya geldiği bir çeşit müziktir. Bu ritimler ve sesler diğer bütün edimlerin kurulacağı (örneğin leksik, sentaktik e semantik edimler) temel ses alt katmanını oluşturur.


TOMATİS Yönteminin amacı, yabancı bir dil öğrenmek isteyen herkese bu ritimleri ve sesleri gerçekten düzenleme olanağını kulağın bu yabancı müziğe kendini etkili bir biçimde adapte etmesini sağlamak ve böylelikle de analiz etmesini ve tekrar üretmesini sağlamaktır. Bu, öğrencilerin kendi ana dillerinin olağan ritmik ve sesli alışkanlıklarından sıyırmasını gerektirir. Bu alışkanlıkların yeni bir dil öğrenme üzerinden çoğunlukla olumsuz bir etkisi olmaktadır.

ÖNEMLİ NOT …  TOMATIS ®Metodu, bir Eğitim Programı şeklinde yapılandırılmıştır ve tıbbi tedavi veya tanı aracı olarak ele alınmamaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, tıbbi tavsiye şeklinde veya tıbbi tavsiye yerine kullanılmamalıdır. 

ÖNEMLİ NOT

Bu sitede belirtilen terapiler , tıbbi bilgiler değildir ve "tedavi "yöntemi değildir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME