Home Custom Custom

Psikomotor Güçlükler

Psikomotor güçlükler kültürel olarak veya açık bir eğitim yoluyla öğrenilmiş mimiklerin edinimi, koordinasyonu veya uygulamanı ilgilendirir ancak bunun yerine “ zaman için “doğal “olarak” kazanılırlar (örneğin, yürümek, koşmak, tek ayakla veya parmaklarla ritim tutmak). Bunlar kültürel olarak öğrenilen dispraksi ile bağlantılı jestlerden farklıdır (örneğin çatal bıçakla yemek yemek)
Psikomotor güçlükler bu sebeple evrensel karaktere sahip jestlerin bireysel vücut çerçevesine entegre edilmesiyle alakalıdır. Örneğin bu güçlükleri deneyimleyen çocuklar yüzerken kollarını ve bacaklarını koordine edemeyebilir, bozuk bir şekilde koşabilir, tek ayağını dengelemekte veya merdivenden aşağı inmekte zorlanabilir v.s. Düzgün koordinasyonu etkileyen bozukluklar ayrıca farklı derecelerde olsa da düzenli olarak disleksi ile korelasyon halindedir.

Kulak sadece sesleri yakalayan duyusal bir organ değildir. Vestibül olarak da bilinen iç organ sayesinde motor fonksiyonda önemli bir rol oynar.
Vestibülün rolü denge duygusunu yönetmektir. Vestibül üzerinde doğrudan işlev gösteren TOMATIS Yöntemi, doğrudan kas tonunun ve böylelikle de dikeylik ve ayrıca da yanallık zorlukları üzerinde de çalışır. Dahası beynin birkaç diğer kısımları ile bağlantılı olarak vestibüler sistem koordinasyon ve ritmi kontrol eden mekanizmalar üzerinde önemli rol oynar. Sonuç olarak TOMATİS Metodu etkili bir biçimde Ritim ve koordinasyonla güçlüklerine müdahale edebilir.
Son olarak da serebral korteksle bağlantılı olarak vestibül mekansal yön bulma kapasitesi ve beden şemasının oluşumunda bir hayli rol oynar. Bu sebeple TOMATİS Yönteminin uygulanma alanları ayrıca mekansallaştırma ve beden şemasına ait güçlükleri içerir.

ÖNEMLİ NOT …  TOMATIS ®Metodu, bir Eğitim Programı şeklinde yapılandırılmıştır ve tıbbi tedavi veya tanı aracı olarak ele alınmamaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, tıbbi tavsiye şeklinde veya tıbbi tavsiye yerine kullanılmamalıdır. 

ÖNEMLİ NOT

Bu sitede belirtilen terapiler , tıbbi bilgiler değildir ve "tedavi "yöntemi değildir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME