Home Custom Custom

İletişim Bozuklukları

Derine yerleşmiş dinleme bozulması dinleme isteğinin kaybolmasına dahi neden olarak bu zorluğu yaşayan kişi ya güven eksikliğinden ya da basitçe iletişim kurmaktan “pes ederek” bunun sonucunda iletişim kurma isteğinin azaldığını görebilir. Bu durum etkili iletişim zorlukları ile sonuçlanır.
İyi frekanslı dinlemenin iyi işitme ile sonuçlanacağının bir garantisi olmadığını hatırlatalım. Dinleme iletişim kurmaya dair gerçek bir niyet ve algının kalitesi ve alınan sesli mesajın yorumlanması ile karakterize edilir. İyi frekanslı dinleme bu sebeple ne kadar iyi dinlediğimizin veya kulağımız duyarlığının bir fonksiyonu değildir, bundan çok duyduğumuzu ne kadar iyi proses ettiğimiz yani işitme keşfimizin kalitesinin bir fonksiyonudur.
“İletişim bozuklukları” deyişinin inkar edilemez bir biçimde genel bir karakteri olsa da ve iletişim ile ilgili zorluklar değişken ve çeşitli nedenlerden kaynaklansa da birçok satıda iletişim problemlerinin bilinen dinleme fonksiyonu bozukluklarından kaynaklandığı da bir gerçektir.
İletişimdeki zorluklar bir dizi çeşitli değişik biçimde olabilir. Örneğin, bunların saldırısına uğradığını hissetmeden çevredeki sesleri algılama yetersizliği olarak kendini gösterebilir: İletişim bozukluğu olan bazı kişiler için bir araba kornasının çalması, kapının çarpması, bir restoranın rahatsız edici ambiyansı ve hatta çalışma arkadaşlarının, ailenin veya arkadaşlarının aşina sesleri bile agresif algılanabilir… Farklı iletişim bozuklukları yaşayan diğerleri ise kendi seslerinin farklı melodik öğeleri – entonasyon, ton değişimi, ritim, yoğunluk v.s. – gibi melodik öğeler üzerinde yetkinlikleri olmadığından kendi seslerini bir iletişim aracı olarak kullanmayı zor hatta imkansız bulurlar Ve bu kişileri sesleri diğer bir başkası tarafından bunu takiben agresif, soğuk veya herhangi bir ifade gücünden yoksun olarak algılanır.

Spesifik olarak sesin alınması ve emisyonu üzerinden çalışan TOMATİS Yöntemi iletişim üzerinden etkili bir biçimde hareket eder.

ÖNEMLİ NOT …  TOMATIS ®Metodu, bir Eğitim Programı şeklinde yapılandırılmıştır ve tıbbi tedavi veya tanı aracı olarak ele alınmamaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, tıbbi tavsiye şeklinde veya tıbbi tavsiye yerine kullanılmamalıdır. 

ÖNEMLİ NOT

Bu sitede belirtilen terapiler , tıbbi bilgiler değildir ve "tedavi "yöntemi değildir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME