Home Custom Custom

Doğum Hazırlığı

   Anne adaylarının bebek beklerken, deneyimlediği etkili ve duygusal hallerin tamamını çocuklarına hem negatif hem pozitif olarak geçirdiği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple hamilelik süresi boyunca kurulan bu iletişim süresince geleceğin annesinin rahatlama ve sakinlik adına olabilecek en iyi koşulları deneyimlemesi önemlidir. Dahası annenin sesi fetüs tarafından algılanır ve bir çeşit primordiyal etkili ses malzemesi oluşur ki bu çocuğun fiziksel ve psişik gelişimi için mutlak bir şekilde önemlidir.Bu nedenle annenin sesinin çocuk tarafından hoş bir şekilde algılanması oldukça önemlidir.

RAHİM İÇİ YAŞAM

   1980’lerden bu yana, fetüsün zihinsel ve duyusal varlığını kanıtlamak için pek çok araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler ancak günümüzde Tomatis’in 30 yıl önce ortaya attığı şeyleri doğrulamaktadır. 

    Aslında, 50’lerden bu yana, Tomatis anne sesinin fetüs tarafından algılandığını ve fetüs için anne sesinin, gelişimi için hem fiziksel hem zihinsel olarak ana etken teşkil eden bir ilkel duygusal-akustik madde olduğunu belirtmiştir. Üstelik, Tomatis’e göre, bu sesi duymak fetüsün anadilinin temel yapılarını yani ritimlerini ve entonasyon konturlarını depolamasına olanak sağlamaktadır. 

Anne çocuğa hamileyken, hem pozitif hem negatif, belirli duygularını çocuğa geçirdiği bilinen bir gerçektir. 

   Bu sebeple, bu zaman zarfı iletişimsel açıdan eşsiz bir nitelik taşıyacak anne adayını rahatlama ve dinginlik sağlamak için ideal konumda olması önemlidir. 

Elektronik kulak seansları, zor dış koşullardan veya doğum sancısı korkusundan kaynaklanan anksiyete ve stresten kendini kurtarmasına yardımcı olmaktadır. Ancak her durumda hamile kadının rahatlaması ve anksiyetesiyle stresinden kurtulması sadece kendisi için değil, çocuğu için de büyük önem arz etmektedir. 

   Anksiyete ve acıyı azaltmaya karşı yapılan mücadelenin yanı sıra, seanslar rahatlama ve enerjizasyon sağlayacaktır. 

Ancak ayrıca serbest nefes alma ve kötü fiziksel tavrın engellenmesiyle anne adayının kendi vücudunun fiziksel yapısına en uygun duruşu benimsemesine de yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda uykunun düzenlenmesinde ve aynı zamanda doğum sırasında gerçekleşen enerji düşüşünde alınacak engelleyici aksiyonlar açısından da faydalı olmaktadır. 

   Son olarak, Tomatis’e göre fetüsün rahim içi yaşamı boyunca gelişmeye başlayan anne sesiyle akustik ilişkisinden kaynaklanan yetenek olan çocuğun iletişim yeteneğine de bir etkileri olacaktır. 

ÖNEMLİ NOT …  TOMATIS ®Metodu, bir Eğitim Programı şeklinde yapılandırılmıştır ve tıbbi tedavi veya tanı aracı olarak ele alınmamaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, tıbbi tavsiye şeklinde veya tıbbi tavsiye yerine kullanılmamalıdır. 

ÖNEMLİ NOT

Bu sitede belirtilen terapiler , tıbbi bilgiler değildir ve "tedavi "yöntemi değildir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME