• +90 549 472 11 00
  • bilgi@neoterapi.com
Sosyal Ağlarda Biz :

Yabancı Dillerin Entegrasyonu

 

Gelişimi boyunca çocuk kendi linguistik çevresi ile uyumlu ses elementlerini seçmeyi ve aynı zamanda kendi olağan çevresi içinde algıladığı fonetik yapılardan mevcut olmayan elementleri ise göz ardı etmeyi öğrenmek zorundadır. Çocuk kendi dilinin ses yapılarına göre ayarlayarak lingustik kodlama yapma yetisi kazanacaktır. Ancak, bu kodlama her dile özgü olduğundan yabancı dilin öğrenilmesinde hızlı bir şekilde engelleyici bir işlev görecektir. Bebeklik döneminde içselleştirilen kendi anadilinin ses paternlerine yabancı dilin sesleri uymayacaktır. Bir dil bu sebeple en başta spesifik ritim ve seslerin bir araya geldiği bir çeşit müziktir. Bu ritimler ve sesler diğer bütün edimlerin kurulacağı (örneğin leksik, sentaktik e semantik edimler) temel ses alt katmanını oluşturur.


TOMATİS Yönteminin amacı, yabancı bir dil öğrenmek isteyen herkese bu ritimleri ve sesleri gerçekten düzenleme olanağını kulağın bu yabancı müziğe kendini etkili bir biçimde adapte etmesini sağlamak ve böylelikle de analiz etmesini ve tekrar üretmesini sağlamaktır. Bu, öğrencilerin kendi ana dillerinin olağan ritmik ve sesli alışkanlıklarından sıyırmasını gerektirir. Bu alışkanlıkların yeni bir dil öğrenme üzerinden çoğunlukla olumsuz bir etkisi olmaktadır.

 

 

ÖNEMLİ NOT …  TOMATIS® Metodu bir Eğitim Programıdır ve medikal bir tanı kurmak için ne medikal ne de bir araç dikkate alınır. Bu web sitesi içindeki içerik sadece bilgisel amaçlar içindir. O medikal tavsiye için ne dikkate alınmalı ne de tayin edilmelidir.